Sunday, September 29, 2013

Soomaali ka soo jeedo qabiilka Isaaqa oo ku nool Kenya.

No comments:

Post a Comment